Mosken

Mosken is een Friestalige indie band waarvoor ik een logo heb mogen ontwerpen. De naam komt van het woord ‘mussen’ en is jawel, naar het Fries vertaald. Om deze reden heb ik een subtiel musje verwerkt in het woordmerk.

Client: Mosken
Website: mosken.nl